Lampau unigryw - trysor i'r cartref
Unique lamps - a centrepiece for your homeLampau defnydd retro neu gynllun mapiau. Gwneir ein lampau drwm â llaw yn ein gweithdy pinc ger Y Fenai!
Retro fabric or map design lamps. Our drum lamps are handmade in our pink workshop by the Menai Straits!
Mapiau | Maps
Lampsheds Retro | Retro Lampshades
Lampau Retro | Retro Lamps
Mae gwaith celf y lampau mapiau yn cael eu darparu gan Ifan Emyr Map Art.
The artwork for the map lamps are provided by Ifan Emyr Map Art.